hr++ isolatie glas

Isolatieglas is een vorm van dubbel glas die ter verbetering van de isolatie in kozijnen geplaatst wordt. Isolatieglas is een van de meest toegepaste glassoorten en bestaat uit een aantal glasplaten, waartussen zich een hermetisch afgesloten gas bevindt. Voor dit gas kan gekozen worden voor zeer droge lucht. Is de lucht niet droog genoeg, dan kan condens aan de binnenkant van de glasplaten neerslaan.

In plaats van lucht kan ook gekozen worden voor een relatief zwaar edelgas (meestal argon of krypton), wat convectie tegenhoudt. Om condensvorming tegen te gaan, bevindt zich in de afstandhouder (het element dat de glasplaten uit elkaar houdt) een vochtvretend materiaal (silicagel). Mocht dit materiaal verzadigd raken, dan kan er condens in de ruit gaan optreden bij verdere vochttoevoer. De ruit moet in een dergelijk geval vervangen worden.

Met de stijging van energieprijzen wordt het ook steeds interessanter te gaan denken aan het duurdere driedubbel glas, dat een nog betere isolatie garandeert. Door verschillende glassoorten te combineren kunnen aan het isolatieglas andere eigenschappen worden toegevoegd. Denk aan uitstekende zonwerende, geluidwerende, brandwerende, inbraakwerende en kogelwerende eigenschappen. Door deze varianten zijn er onuitputtelijke mogelijkheden om aan uw wensen op esthetisch en technisch gebied tegemoet te komen.

 

HR-coating

Om warmteverlies door straling (warmtebronnen in huis stralen in langgolvig infrarood) te minimaliseren, wordt dubbel glas tegenwoordig voorzien van een reflectieve coating. Deze HR-coating kaatst de van binnenuit ontvangen warmte terug de kamer in. Een HR-coating is een speciaal soort folie, dat wordt aangebracht op glas, om het glas betere eigenschappen te geven.

De werkzame metalen zijn onder andere zilver, zink en tin. Een normale HR-plaat heeft een zontoetredingsfactor van ongeveer 65%, wat wil zeggen dat 65% van het invallende zonlicht door het glas naar binnen wordt gelaten. Om deze factor te beinvloeden, kunnen zowel de dikte als de samenstelling van de coating gevarieerd worden. Hiermee kan een toetredingsfactor tot ongeveer 20% gerealiseerd worden. Buiten een HR-coating, bestaan ook zonwerende folies, zelfreinigende folies, geluidwerende folies en PVB-folie voor tussen veiligheidsglas.

 

Classificatie van HR-glas

De uiteindelijke isolerende werking van een glasplaat wordt beinvloed door een groot aantal factoren, al zijn de volgende meestal bepalend:

  • Spouwbreedte: is de spouw te smal, dan gaat er warmte verloren omdat de binnenzijde van een glasplaat de andere glasplaat afkoelt middels straling. Is de spouw te breed, dan zorgen stromingen van het gas voor deze warmte-overdracht.
  • Gasvulling: lucht isoleert slechter dan argon, wat op zijn beurt weer slechter isoleert dan krypton, wat op zijn beurt weer slechter isoleert dan xenon. De kosten nemen met zwaardere edelgassen echter wel snel toe.
  • HR-coating: zie hierboven.

Er bestaan vier klassen: HR glas, HR+ glas, HR++ glas en sinds medio 2008 ook ZHR++ glas. De isolerende prestaties van een glaspaneel wordt vaak uitgedrukt in de U-waarde. De U-waarde (eenheid: W/m2K) geeft aan hoeveel warmte er per seconde per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden wordt doorgelaten. In feite is U-waarde het tegenovergestelde van de R-waarde, dus: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Voor 1 juli 2008 was er nog geen verwarring over het classificeren van isolatieglas. Iedere producent van isolerend dubbelglas hanteerde dezelfde regels voor de classificatie HR, HR+, HR++. Voor de classificatie werd gewerkt met zogenaamde referentiewaarden: concreet kwam het erop neer dat bijvoorbeeld glas met een kleinere spouw dan 15 mm en een U-waarde van 1,6 toen toch een code HR++ mocht hebben.

Per 1 juli 2008 is de HR-classificatie gewijzigd voor producenten die leveren met een KOMO-keur. Vanaf deze datum wordt ingedeeld op basis van de daadwerkelijk behaalde isolatiewaarde van de desbetreffende ruit. Dit betekent bijvoorbeeld dat hetzelfde isolatieglas met de kleinere spouw dan 15 mm en een U-waarde van 1,6 niet meer een HR++ codering krijgt maar HR+ moet worden genoemd. Niet iedere producent van isolerend dubbelglas levert echter met KOMO-keur. Er zijn dus ook producenten die de oude classificatie hebben aangehouden. Ook de invoering van de wijziging bij de met KOMO-keur leverende bedrijven heeft de nodige tijd gekost. Komt nog bij dat in het spraakgebruik vaak nog de oude HR-classificatie wordt gebruikt.

Er zijn dus producten die eerst nog een HR++-code mochten hebben maar die in de nieuwe classificatie een HR+-code krijgen. Het product kan dan wel precies dezelfde isolerende prestatie hebben. Vooral ruiten met een kleinere spouw dan 15 mm hebben een andere codering gekregen. Deze worden vooral in oudere kozijnen en/of in zogenaamde draaiende delen toegepast. Dus als HR++ gevraagd is volgens de oude classificatie en HR+ is geleverd op basis van de nieuwe classificatie kan het toch het goede product zijn. Om verwarring te voorkomen is het vaak verstandiger om het over de U-waarde van het glas te hebben en niet zozeer over HR++ of HR+.

NB: Let op in de subsidieregeling voor isolatieglas wordt zowel subsidie op HR++ als HR+ (tot een U-waarde van maximaal 1,6) gegeven.

In de door KIWA opgestelde richtlijn wordt de volgende classificatie gehanteerd:

Kiwa opgestelde richtlijne BRL 220

Eventuele problemen met isolatieglas

  • Condens aan de binnenzijde: condens is een gevolg van temperatuurverschil. Zodra lucht verzadigd raakt met vocht, zal het vocht neerslaan op een koud oppervlak. Vaak is dit het glas. Condens aan de binnenzijde is een gevolg van een lage temperatuur gekoppeld aan een hoge luchtvochtigheid van de binnenlucht. Het is volstrekt normaal en is op te lossen via adequate ventilatie.
  • Condens aan de buitenzijde: condens aan de buitenzijde is een gevolg van een lage temperatuur gekoppeld aan een hoge luchtvochtigheid van de buitenlucht. Het is volstrekt normaal.
  • Condens tussen de glasplaten: condens tussen de glasplaten geeft aan de ruit lek is en vervangen moet worden.
  • Olievlekken: dankzij het natuurkundige verschijnsel interferentie kan het zijn dat onder bepaalde lichtomstandigheden olievlekachtige verkleuringen zichtbaar worden. Dit is normaal.
  • Kleur: afhankelijk van de gasvulling en HR-coating, kan een glaspaneel een bepaalde kleurtint lijken te hebben. Om verschillen tussen individuele ruiten in een vertrek te voorkomen, kunt u het beste alle ruiten van een vertrek voorzien van glas van dezelfde fabrikant.

Laat u door een NJL glas medewerker geheel vrijblijvend informeren en adviseren over tal van mogelijkheden.

Besparen op energiekosten door betere isolatie

Door zijn isolerende werking is dubbelglas tegenwoordig de standaard. De U-waarde (hoeveel warmte wordt doorgelaten) van dubbelglas is een stuk lager dan die van enkelglas. Naast gewoon dubbelglas levert NJL Glas ook HR+ glas, HR++ glas en drievoudig glas. Hieronder ziet u hoeveel u kunt besparen door te kiezen voor isolerend glas.

U-waarde en energiebesparing van dubbel glas

De tabel hieronder toont de U-waarden van de verschillende glassoorten die AV Glas levert. De cijfers zijn afkomstig van Milieu Centraal. De getoonde cijfers zijn bij benadering en kunnen afwijken van werkelijke U-waardes en besparingen. In de praktijk kunnen de cijfers hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de kozijnen die u heeft.

GlassoortU-waardes (in W/m²K)Besparing gas/m² glasKostenbesparing/m² glas
Enkel glas5,8n.v.t.n.v.t.
Dubbel glas2,713 m³€ 8,50
HR glas1,7 tot 2,016 m³€ 10,50
HR++ glas1,223 m³€ 15,-
Drievoudig glas0,5 tot 0,925 m³€ 16,50

Bron: Milieu Centraal

De isolerende werking van dubbel glas

Dubbelglas isoleert beter dan enkelglas doordat er tussen de twee glaslagen zich een luchtlaagje bevindt. Hierdoor kan de warmte in huis minder makkelijk ontsnappen via de ruit en hoeft u minder gas te stoken om een aangename temperatuur in huis te creëren. Doordat u minder gas gebruikt, zal uw energierekening een stuk lager uitvallen.

De isolerende werking van glas wordt uitgedrukt in de zogenaamde U-waarde (de warmtedoorgangscoëfficiënt). Hoe lager de U-waarde van een glassoort, hoe beter het isoleert. Enkelglas heeft een U-waarde van ca. 5,7, dubbelglas ca. tussen 3,2 en 2,8 zit. Dubbelglas isoleert dus tot bijna 2x zo goed als enkelglas. Met drievoudig glas, wat NJL Glas ook levert, kan de U-waarde zelfs nog lager zijn en onder de 0,7 komen. Dit type glas isoleert dus ca. acht maal beter dan enkelglas.

Glassoorten

Naast dubbelglas levert NJL Glas ook andere glassoorten die goed isoleren, zoals HR, HR+, HR++, drievoudig en speciaal glas. Hieronder worden de glassoorten kort besproken.

HR glas

HR glas (hoogredementsglas) heeft een nog hogere isolatiewaarde dan standaard dubbelglas. Bij HR glas is op één van de platen een coating aangebracht  (een metaallaagje) die zonnestraling binnenlaat maar warmtestraling van binnen weerkaatst (meer informatie).

HR+ glas

HR+ glas heeft net weer een betere isolerende dan HR glas. Bij HR+ glas zit er geen lucht tussen de twee glasplaten maar argon of krypton, edelgassen die warmte nog beter dan lucht isoleren.

HR++ glas

Het verschil tussen HR+ glas en HR++ glas is de spouwdikte, bij HR+ glas is die 9-12 mm, bij HR++ glas 15 mm. De glasplaten staan net iets meer uit elkaar, waardoor de isolerende werking nog beter is.

Drievoudig glas

Drievoudig glas, de naam zegt het eigenlijk al, bestaat niet uit twee maar uit drie glasplaten. De spouw wordt bij drievoudig glas meestal gevuld met krypton.

Wilt u meer informatie over bovenstaande glassoorten of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bekijk ook eens onze pagina glassoorten voor de andere glassoorten die NJL Glas levert.

Binnen zestig minuten ter plaatsen

Voor minder urgente zaken kunt u het online formulier invullen of uiteraard telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 06-23 313 374. Dit telefoonnummer is ook 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar in geval van calamiteiten. Glasservice Purmerend zorgt ervoor dat een vakbekwame glaszetter binnen 60 minuten ter plaatse is in heel Noord-Holland. Een prettig en veilig idee!